Uzun Süreli ve Kısa Süreli Moda Eğilimleri

Moda eğilimleri, araştırmacılar tarafından ikiye ayrılmaktadır (Keiser
ve Garner, 2003; Sproles, 1981; Jackson, 2007). tesettür Bunlar uzun süreli
eğilimler ve kısa süreli eğilimlerdir.
1.3.1a Uzun Süreli Moda Eğilimleri
Sproles, kalıcı bir eğilimin değişikliğinin bir çağda ya da bir yüzyılda
bir kez ortaya çıktığını belirtmektedir. Bu iddiayı tarihsel devamlılık
kavramı ile açıklamaktadır. Tarihsel devamlılık, yeni tarzların var olan
tarzlar üzerinde ufak tefek değişiklikler yapılarak ortaya çıkarılması
durumu olarak tanımlanabilir. tesettür abiye Sproles bunu etek uzunluğu örneği ile
açıklar. Ona göre diz hizasından yere kadar olan bir etek boyu değişimi
devrimci bir değişim olacaktır ancak tarihsel devamlılık ilkesi uyarınca
tüketiciler tarafından kabul edilmeyecektir, ayrıca böyle radikal bir değişim
moda girişimcileri için çok risklidir (1981:117). Chanel’in klasik silueti
tarihsel devamlılığa başka bir örnektir. Bir diğer örnek olarak ise pantolon,
gömlek ve ceketten oluşan erkek takım deck döşeme  elbisesi verilebilir. Uzun süreli
moda eğilimlerini anlamak, kalıcı tarzlar yaratabilmek ve moda
pazarındaki riskleri azaltmak açısından firmalar için oldukça önemlidir. Bu
nedenle moda eğilimi araştırmaları uzun süreli eğilimler üzerinde
olabilecek değişiklikleri ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Brannon uzun
süreli moda eğilimi araştırmalarının hedeflerini altı maddede
toplamaktadır. Ona göre uzun süreli moda eğilimi araştırmaları aşağıdaki
altı unsuru tanımlamayı amaçlar tesettür ferace  (Aktaran: Keiser ve Graner, 2003:97):
– Ülke içindeki ve uluslar arası demografik değişimler
– Endüstri ve Pazar yapısındaki değişiklikler
– Tüketicilerin ilgileri, değerleri ve motivasyonlarındaki
değişiklikler
– Teknoloji ve bilimdeki gelişmeler

Reklamlar

MODA YARATICILARI

Moda yaratıcıları sürekli yenilikler kapıda ödeme tesettür yaratan, alışılmış kurallara bağlı olmayan kişilerdir. Ortaya attıkları yenilikler, toplumca benimsendikten sonra başka bir yenilik yaratırlar. tesettür Kısa süren moda yenilikleri, bir süre sonra yepyeni bir biçimde ortaya yeniden çıkar. Örneğin, 1937’lerde giyilen vualetli şapkalar, 1947-1948’ lerde yeniden moda olmuştur. Bu romantik şapkalar 1979 yılında tekrar ortaya çıkmıştır. Örneğin 30’ların tesettür giyim modası, 40’ların modası gibi.

New York 5. Cadde, Paris gibi moda merkezlerinde bulunan ünlü markaların, yüzyılın başlarında yola çıkıp hızla ferace holdingleşmiş olması, Türk tarzını yansıtan modacıların dünyaya açılmasının önünde ciddi bir engel olarak durmaktadır. Türkiye tekstil cenneti olmasına eşarp ve köklü bir motif geleneğine olmasına rağmen moda başkentlerine hep uzak ve edilgen olarak kalmıştır.

Yabancı modacıları hayran şal bırakan Güzellik Kraliçemizin pazen kumaşı, şimdi her kesimin beğendiği kumaştır. Türk modası, Avrupa saraylarına nüfuz ettiği dönemlerde Fransızlar Türk kırmızısının, ferace modelleri çivit mavisinin nasıl elde edildiğini öğrenmek için Osmanlı Sarayına casuslar göndermişlerdir. Kaftanların motif zenginliği, kumaşlar ve çizgilerdeki ahenk, Fransız modacılarının dikkatini çekmiştir. Şimdi inanılması güç, hayal gibi gelen bu devirlerin tesettür abiye üzerinden yüzyıllar geçmiştir

2. SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışmada moda kavramı, genelde giyim tesettür kuşamla eş anlamlı kullanılsa da daha çok ‘sembolik bir ürün’ olarak tanımlanabileceği, moda kuramlarının ise bu söylem doğrultusunda şekillendiği eşarp görülmüştür.

Araştırmada farklı eşarp şal görüşler doğrultusunda farklı kuramların ortaya çıktığı görülmüştür. Araştırmaya konu olan kuramlar ferace incelendiğinde Tabana İnme Kuramı, modanın ortaya çıkışı ve yayılmasında sınıfsal farkların etken olduğunu savunmaktadır. ferace modelleri Bu doğrultuda moda üst sınıfta ortaya çıkarak alt sınıfa doğru yayılmaktadır. Kollektif Seçim Kuramı böyle bir sınıf ayrımının olmadığını, modanın birçok kişinin beğenilerinin kesiştiği kolektif kapıda ödeme tesettür seçim süreci olduğunu savunurken Alt Kültür Etkisi Kuramı ise tabana inme kuramının tersini savunmaktadır.

Moda eğilimi analizleri tesettür abiye kısa yada uzun vadeli olarak yapılabilmektedir. Analizlerde moda ürünlerinin renk, kumaş, baskı, tesettür elbise siluet, aksesuarlar ve kesim gibi görünüm unsurları dikkate alınmaktadır.

Güncel moda eğilimi analizleri tesettür ferace incelendiğinde farklı model önerilerin de bulunulduğu görülmektedir. Makroskobik bir model önerisinde bulunan çalışma moda eğilimleri üzerinde tüketicinin duygusal taleplerinde ki değişimlerin etken olduğunu savunurken diğer tesettür giyim bir çalışma moda değişim ve moda tüketimini Kaotik Perspektif ile ele almaktadır. Bir diğer öneri  olan Durum Tabanlı Tahmin üreticiye eğilimlere yönelik ürünleri  modelleme imkânı vermektedir.

Bu araştırmada gerek kuramlar tesettür gömlek gerekse analiz yöntemi önerileri ile ortaya koyulmaya çalışılan yapının bilinmesinin, Türk giyim sektörünün moda    pazarında    söz    sahibi    olabilmesinde    büyük    önem  taşıdığı

 

 

 

düşünülmektedir.  Bu  doğrultuda  araştırma  sonucunda  getirilen öneriler

şöyledir:

 

  • Türkiye’de moda analizi çalışmalarına kaynaklık edebilecek, moda kuramlarından beslenen ve bu kuramları yerele uygulayabilen bir akademik moda yazını oluşturulabilir.
  • Moda eğilimi analizi konusunda sadece giyim alanında değil farklı alanlarda da çalışmalar yapılabilir.
  • Küreselleşen ekonomi ve medya moda eğilimleri ile ilişkilendirilerek daha sağlıklı ve kapsamlı bir çalışma için küreselleşme ve artan enformasyon hızı olguları çalışılabilir.

 

İnsan Figüründe Ölçü ve Oranlar

Moda resmi çalışmalarında, giysi Ferace Modelleri modelindeki yaratıcılık ne kadar önemli ise modelin

sunulduğu moda silueti de o kadar önemlidir. Siluet çalışmalarına öncelikle, çeşitli pozlarda

insan vücudu desenleri yaparak başlanır. Tesettür Kıyafetleri Bu aşamada canlı modelden insan vücudunun

ayrıntıları ile çalışılması, anatomik yapının tanınması, ölçü ve orana önem verilmesi gerekir.

Böylece sağlam bir desen çizme yeteneği kazanıldıktan sonra, moda siluetleri çizimine

geçilmelidir.

İnsan vücut yapısı ve özellikleri:

􀂾 Vücut üç boyutludur (en, boy, derinlik).Tesettür Elbise

􀂾 Vücut bölümlere ayrılır (beden, baş, kollar, bacaklar).

􀂾 Vücut bölümleri arasında orantı vardır.

􀂾 Duran vücut ölçüleri ile hareket halindeki vücut ölçüleri farklılık gösterir.

􀂾 Vücutlar; kadın, erkek ve çocuk vücutları olarak gruplandırılır.

􀂾 Normal vücut yapılarında tipik Tesettür Gömlek bireysel farklılıklar görülür.

İnsan figürünün orantılarını saptamak için elimizde üç kanon bulunmaktadır.

􀂾 Normal figürler için yedi buçuk başlık kanon: Gündelik hayattan seçilmiş kişiler

çizilirken kullanılır. Kısa boylu (1.65 m yada 1.70 m), hafif şişman olan bu figürün

başı, vücuduna ve bacaklarına göre Tesettür Tunik biraz iricedir.

􀂾 İdeal sayılan figürler için sekiz başlık kanon: Genellikle sanatçılar tarafından

kullanılan kanon, ideal insan figürü oranlarına uygun olan sekiz başlık kanondur.

http://www.modamerve.com

Tesettür Eşarp ve Diğerleri

EŞARP

Kumaş yapısı, aksesuar, model özelliği vb. tüm unsurların, saptanan amaç

doğrultusunda uyum ile eşarp bir araya getirilmesidir.

Giysi tasarımında giyside bulunan tüm özelliklerin ve detayların etkili bir imaj

yaratması için bir bütünlük içerisinde olması gerekmektedir.

Eşarp Şal

􀂾 Giysi üzerinde bulunan ve giysinin eşarp şal stilini içeren tüm hatlar birbiri ile bütünlük

içinde olmalıdır. Örneğin; kup çizgileri alt ve üst bedende birbirini takip etmeli

görüntüyü bozmamalıdır.

Ferace

Giysi üzerindeki hatlar birbiri ile uyumlu olmalıdır. Örneğin; manşetler ve yaka

yuvarlak hatlardan oluşuyorsa ferace ceplerin yada cep kapaklarının dik hatlardan

oluşması bütünlüğü bozan bir durum yaratmaktadır.

Ferace Modelleri

Kol uzunlukları ceket boyu ile orantılı olmalı ve genelde kalça hattındaki

uzunluklar tercih edilmedir. Ceket boyu ferace modelleri günün modasına göre değişebilir.

Kapıda Mdene Tesettür

Çizgili kumaşlardan tasarlanan giysilerde bedende ve kolda çizgiler birbirini takip

etmelidir. Bu bütünlüğün sağlanmadığı durumlarda kolda yada bedende çizgiler

farklı kullanılmalıdır.

􀂾 Asimetrik bir ceket tasarımının kapıda ödeme tesettür eteği de asimetrik olmalıdır. Bu, bir takım ise

asimetrik bütünlük, tasarımın genelinde sağlanmalıdır.

Tesettür

Model tümüyle analiz edilmelidir. tesettür Kup kesimlerine kayabilen penslerin

kaydırılması ve yok edilmesi gerekmektedir.

Tesettür Abiye

Ritim; gözle görülebilir devamlı biçimlerin tesettür abiye  tekrarı ile elde edilen akıcılık yada

devamlılıktır. Çizgi, leke, form gibi plastik unsurların yüzey içinde ölçülü ve ahenkli

tekrarından oluşur. Bir yapıda form elemanlarının irili ufaklı, kalınlı inceli, uzunlu kısalı,

Tesettür Elbise

açıklı koyulu, eğrili düzlü, soğuklu testtür elbise sıcaklı gibi çeşitli niteliklerle birbirini uyarmaları, bir bütün içinde, bir büyük sesin elde edilmesine yarar.Ürünlerde model çeşidi bol; ancak üretim sayıları azdır. Hatta çoğunun ürünleri koleksiyon tarzında olup birer adettir. Avangarda tasarımda bölgesel ve geçmişte yaşanan kültürlerin, geleceğe yönelik düşüncelerin, ekonomik ve sosyal yaşam

tarzlarının etkisi baskındır.

Tesettür Ferace

Giysi tasarımında çizgi, şekil, renk ya da tesettür ferace yaratıcılığın ahenk içerisinde kullanılması

gerekmektedir. Tasarım öğeleri içerisinde göze en çok hitap eden ve giysi ile ilgili mesaj

veren prensiplerden biridir.

Tesettür Giyim

Giysinin herhangi bir bölümüne konulacak bir dantel, sutaşı vb.

dekoratif malzemeler giysinin ritmini tesettür giyim bozmamalıdır. Aşağıda verilen artistik çizim örneğinde Avangarda tasarım yapan tasarımcılar, özgün bir hikâye (geçmiş-gelecek), tema,

kültür ve sanattan etkilenerek tasarımlarını yaparlar. Bu tasarımlar daha çok, estetik ve

sanatsal bir görüntüye sahiptir. Bu giysilerin kumaş, dikim, süsleme ve model özelliği olarak

kalite değerleri yüksektir.

Tesettür Gömlek

etek uçlarındaki volanlarla tesettür gömlek tasarım üzerinde ritim oluşturulmuştur.Tasarımını yaptığımız giyside vurgulamak istediğimiz amaç çok önemlidir. Tasarımcı

hazırladığı üründe kumaşı, model özelliğini, modelin bir bölümünü ya da giysinin kullanım

yerini amacına göre vurgulamak isteyebilir. Mesela; aşağıdaki çizimde saçlar vurgulanmıştır

Tesettür Kap

Bu giysi tasarım yöntemi uluslararası moda merkezlerinin hazırladıkları “moda

eğilimleri (trend)”  Tesettür Kap doğrultusunda tasarlanan giysilerdir.

Hem sanayinin gelişmesinde hem de dışa açılma sürecinde, giyim sektörü dinamik bir

yapıya sahiptir. Bu yapının özelliği gereği sektörde yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Bu

rekabetin odak noktası ise müşteri davranışlarıdır.

Tesettür Kombin

Müşterinin; çeşidi bol, estetik değeri

yüksek ürünlere yönelmesi, bütçesine uygun, kısa sürede kendine ulaşan ürünleri tercih

etmesi rekabeti oluşturmaktadır. Tesettür Kombin Müşteri davranışlarında belirlenen bu değişim, özellikle II.Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan yeni ekonomik ve siyasî dengelere bağlı olarak ulus ve

firma bazında kendini göstermiştir. Türkiye’nin Avrupa’da rekabet ettiği en büyük sektör

tekstil sektörüdür.

Tesettür Kıyafetleri

Avrupa’daki pek çok firma, ürünlerinin fason dikimini Türkiye’de

yaptırmaktadır. Markalaşmadan yapılan Tesettür Kıyafetleri bu işlerle kalkınmak mümkün değildir. Gelişmek için tekstil sanayindeki büyük potansiyeli artırmak ve dünya piyasalarında etkili olmak

gerekmektedir.

Tesettür Modelleri

Bu da tekstil ürünlerimizin dünyanın farklı giyim arayışındaki talebini

karşılamasıyla mümkündür. Tesettür modelleri Bilinçli ve profesyonelce çizilen modellerden üretilen giysiler, halkın beğenisini kazanarak olumlu pazarlar bulabilir. Bu beğeninin gerçekleşmesi için de

üretime çizgileriyle katılan moda resminin, kurallara uygun hazırlanması ve gelişmiş bir

zevk ile sergilenmesi gerekmektedir. Ürünlerin tasarımları orijinal, kalıpları standartlara

uygun ve kusursuz olmalıdır.

Tesettür Tunik

Moda resmi çalışmalarında, giysi modelindeki yaratıcılık ne kadar önemli ise modelin

sunulduğu moda silueti de o kadar önemlidir. Tesettür tunik Siluet çalışmalarına öncelikle, çeşitli pozlarda

insan vücudu desenleri yaparak başlanır. Bu aşamada canlı modelden insan vücudunun

ayrıntıları ile çalışılması, anatomik yapının tanınması, ölçü ve orana önem verilmesi gerekir.

Böylece sağlam bir desen çizme yeteneği kazanıldıktan sonra, moda siluetleri çizimine

geçilmelidir.

 

Şal

Normal figürler için yedi buçuk başlık kanon: Gündelik hayattan seçilmiş kişiler

çizilirken kullanılır. Kısa boylu (1.65 m yada 1.70 m), Şal hafif şişman olan bu figürün

başı, vücuduna ve bacaklarına göre biraz iricedir. 􀂾 İdeal sayılan figürler için sekiz başlık kanon: Genellikle sanatçılar tarafından kullanılan kanon, ideal insan figürü oranlarına uygun olan sekiz başlık kanondur.

http://www.modamerve.com/esarp-39/

Kapıda Ödeme Tesettür

Bazı bölgelerde “Karadan” ve “Zıbka” Tesettür adıyla anılır. Çakşırın iki çeşidi vardır. Her iki çeşidi de yaşları 45’in altında olan genç erkekler ve özellikle koşarlı hizmet erleri, asker ocaklarında neferler, çuvuşlar, resmi Şal kuruluşlarda hizmetliler ve hizmet çeşitlerine göre çeşitli isim alan uşaklar giymiştir. Çakşır belden uçkurluğuna geçirilmiş bir uçkur ile bele yerleştirilir. Diz kapağından aşağısı baldırı örten kısmı birden daralır. Bazı durumlarda Tesettür Giyim çakşırın paçasına ince ve yumuşak deriden bir mes dikilerek eklenir. Çakşırla birlikte mestte giyilir. Diz çakşırı ise yeniçeriler tarafından giyilmiştir. Diz kapağının üstünde biten dizden aşağısı çıplak kalan bir giyimdir. Bazı durumlarda diz kapağı altından ayak bileğine kadar tozluk geçirilmiş ve örtülmüştür (Şekil 4) (Koçu, 1969).

İç donu ve tuman ismiyle de anılmıştır. Vücudu belden aşağı topuklara kadar örten ve bacaklar için iki parçası bulunan bir giyimdir. Erkek Tesettür Elbise ve kadın için giyilenlerin kesimi aynı olmuştur. Bürümcük, Trabzon bezi, kaba bez kullanılmıştır. Zamanımızda yaşlı kesimin muhafazakarları, köylerde yaşayanların bir bölümü bu tarz giyimi halen Tesettür ferace sürdürmektedir. Paçalara bağcık yerine ilik-düğme yapılanları, uçkur yerine de belden düğme ile tutturulanları veya uçkur kısmına lastik geçirilmiş olanları, yarım asırlık birer geçmişi olan türlerdir. Diz çakşırı giymeye mecbur olanların iç donları da yine beli Tesettür kıyafetleri uçkurlu ve ağ kesimi boldur. Fakat boyu diz kapağının üzerindedir. Diz kapağının üstünde kalan kısa erkek donları I. Dünya Savaşından sonra yayılmıştır. Saraylı kesimin iç donları bürümcük kumaştan kesilmiş ve üzerine “çintemani” denilen bir nakış yapılmıştır (Şekil 5).

Çintemani 16. yüzyıldan başlayarak Türk kumaşları ve giyim eşyalarının üzerine işlenmiştir. Bu da tasvirlerinde güneş ve ayı temsil eden Tesettür kombin bir daire resmedilir ve Budist aleminde bu daireye “taman” ismiyle bir kutsiyet verilir. Tamandan alınarak Türk kumaşlarında özellikle Osmanlı sarayında çok kullanılmış olan nakış motifinin esası, ikisi altta ve birisi üstte üç daireden oluşur. Her daire iç kenarlarında birleşmiş iç içe iki Tesettür Tunik veya üç daireden oluşur. Dairelerin kenarları iki veya üç hilal motif şeklindedir. İslamiyet’e Budizm’den gelmiş bir inanca göre daireler simgesel bir şans elemanı olarak görülmüş ve kazaya eşarp belaya karşı koruyucu olduğuna inanılmıştır. Bu sebeple özellikle erkek iç donlarına, gömlek ve çamaşır bohçaları üzerine işlenmiştir (Şekil 6) (Koçu, 1969).

Tesettür Giyim Elbiseleri

Hunlardan sonra Göktürklerde elbisenin altına pantolon giymişlerdir. Pantolonlar kürklerle süslüdür. Türk tarihinde toplumsal yaşam ve özellikle çeşitli Tesettür dönem giyimleriyle ilgili bilgiye çok az rastlanmaktadır. Türklerle ilgili belge bulmak ve bulunanları sınıflandırmak oldukça güçtür. Türkler yüzyıllar boyunca tarih yapmış bir Tesettür Giyim millet olmasına rağmen tarih yazan bir millet olmamıştır (Eray, 2000). Orta Asya step ulusu olarak

Türklerin Batı dünyasına taşıyıp benimsettikleri pantolon adını alan altlıklar yalnız Türk giyim tarihi açısından değil, dünya giyim tarihi açısından Eşarp da olağanüstü öneme sahiptir. Giyim tarihi ve kültürü ile ilgili tüm yayınlarda klişe bir ifade şeklinde pantolonun 4. yüzyılda Doğu’dan gelen “Barbarlar” tarafından Avrupa’ya yayıldığı ifadesi  Ferace yer almaktadır. Topçuoğlu’nun da belirttiği gibi “işlevsel, akılcı ve ergonomik bir giysi olan (at binmek için

özellikle) pantolon ya da şalvar giyen kavimlerin “barbar” olarak nitelendirilmesi akılcılığı ilke edinen Avrupa modernleşmesinin çelişkilerinden biridir. Türk toplumu yüzyıllar boyu zengin bir giyim kültürüne sahip olmuş, bu zenginlik giyim tesettür ferace biçimlerinde olduğu kadar giyim eşyalarında da kendini göstermiştir. Anadolu’nun birçok uygarlığın merkezi olması, uzun tarihsel geçmişi, Orta Asya’nın etkisi, tarih boyunca çok kapıda ödeme tesettür geniş topraklara yayılarak oradaki kültürlerden de etkilenmesi giyim çeşitliliğinde ve zenginliğinde büyük rol oynamıştır.

Çeşitli uygarlıkların beşiği olan Anadolu tarihi zenginliklerin yanı sıra giyim kuşam değerleriyle de Türk milletinin ince zevkini göstermektedir. tesettür abiye Giyim kuşam Türk toplumunda geleneksel değeri yansıtan önemli bir bulgudur. Türk insanının giyimi duygu, düşünce, istek, temenni ve yaşam tarzını da temsil eden niteliktedir tesettür elbise  (Ayhan, 1998). Ülkemizin günümüz moda ve giysi alanındaki başarısı hiç şüphesiz bir tesadüf değildir.

Asya ve Mezopotamya’nın dünya kültür tesettür giyim ve giyim tarihinin ilk kaynağı olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Anadolu’nun tarih sürecinde çok renkli bir giysi hazinesine sahip olduğu da tartışılmaz bir gerçektir. Bu nedenle Türk tesettür kıyafetleri giyimi dünya giyim tarihinde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizdeki giyim kuşam kültürü, çeşitli ulusları oldukça fazla etkilemiştir. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesinden sonra, Osmanlı devletinin kuruluşunda, Fatih dönemine dek Türk giyimine ilişkin yeterli güvenilir bilgi elde edilememiştir.

Fatih döneminden sonraki Türk giyimi ise İstanbul’a gelen yabancı gezgin ve ressamların eserlerinden, yine minyatürlerden öğrenilmektedir (Komşuoğlu ve diğerleri, 1985). Osmanlı İmparatorluğunun yükseliş döneminde özgün Tesettür Tunik Osmanlı giyim kuşamında birçok örnekler Avrupa’da çeşitli moda akımlarının doğmasına neden olmuştur. Geçen zaman içerisinde pantolona en çok ilgi gösteren kesim askerler olmuştur. Savaşlarda devamlılığını sağlamıştır.